Barium Salt

Barium Salt

Hei, kom for å konsultere produktene våre!
 • Barium Chloride

  Bariumklorid

  Smeltepunkt: 963 ° C (lys)

  Kokepunkt: 1560 ° C

  Tetthet: 3,856 g / ml ved 25 ° C (lys)

  Lagringstemperatur : 2-8 ° C

  Løselighet: H2O: løselig

  Form: perler

  Farge: Hvit

  Spesifikk tyngdekraft: 3,9

  PH: 5-8 (50 g / l, H2O, 20 ℃)

  Vannløselighet: Løselig i vann og metanol. Uoppløselig i syrer, etanol, aceton og etylacetat. Litt løselig i salpetersyre og saltsyre.

  Følsom: Hygroskopisk

  Merck: 14 971

  Stabilitet: Stabil.

  CAS: 10361-37-2

 • Barium Hydroxide

  Bariumhydroksid

  Kjemisk formel: Ba (OH) ₂

  Molekylvekt: 171,35

  Smeltepunkt: 78 ℃ (oktahydrat)

  Kokepunkt: 780 ℃

  Løselighet: Løselig

  Tetthet: 2,18 g / cm etter

  Utseende: Hvitt pulver

  Alkalisk: sterk alkalinitet

  Smeltepunkt for rent produkt: 408 ℃ min

  Løselighet: 3,89 g ved 20 ℃

  HS-kode: 28164000

  Engelsk navn: Barium Hydroxide

  Andre engelske navn: Bariumhydroksidoktahydrat, Bariumhydroksidmonohydrat.